inloggen  |  aanmelden

RecyBEM B.V.

Leveranciers » Milieu » RecyBEM B.V.

RecyBEM B.V.

Bezoekadres
Loire 150
2491 AK Den Haag
Corr.adres
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
Contactgegevens
T: 070 - 444 06 32
F: 070 - 444 06 61
Onjuiste informatie?
Gegevens bijwerken
Meld onjuiste informatie
Drie gelieerde organisaties
Vereniging Band en Milieu, RecyBEM B.V. en Stichting Fonds Band en Milieu zijn drie zelfstandige organisaties met ieder een eigen identiteit en eigen logo. De doelstellingen van de drie partijen vinden elkaar in de uitvoering van het Besluit Beheer Autobanden.
 
Het Besluit Beheer Autobanden stelt producenten en importeurs van personenwagenbanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van alle afgedankte banden. Om aan de verplichtingen uit het besluit te kunnen voldoen besloten de leden van de Vereniging Band en Milieu een collectief inzameling- en verwerkingsysteem te ontwikkelen. Dit BEM-systeem, het collectieve retoursysteem van gebruikte banden, is sinds 2004 operationeel en functioneert boven verwachting.
 
Naast de ontwikkeling en implementatie van het BEM-systeem richtten de leden twee organisaties op om zo optimaal mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de voorwaarden uit het besluit. RecyBEM B.V. is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden en als zodanig bekend in de markt. Zij beheert en controleert het collectieve inzameling- en verwerkingsysteem en ziet erop toe dat partijen in de keten zich houden aan de richtlijnen. RecyBEM B.V. heeft alle verantwoordelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit het besluit van de leden overgenomen. De Stichting Fonds Band en Milieu is opgericht voor het financieel beheer van het BEM-systeem en de uitvoeringsorganisatie.
 
  • Vereniging Band en Milieu: leden zijn producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans. 
  • RecyBEM B.V.: de uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden.
  • Stichting Fonds Band en Milieu: financieel beheer BEM-systeem en uitvoeringsorganisatie.
     

Word lid en profiteer

De database bevat een compleet overzicht van alle gemeenten met namen van portefeuillehouders, directie en hoofden van diensten.

Een greep uit ons leveranciersregister


De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van afwateringstechniek...

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. In beton en...

TBS SOEST bv levert producten voor weg- en waterbouw. Wij produceren afwateringsproducten...

Tensar is een wereldleider in de ontwikkeling, fabricage en levering...

​Duport Lubricare B.V. is de Nederlandse importeur van PANOLIN smeermiddelen en Cardev oliefiltratie producten ...

Fides Expertise BV heeft ervaring in het uitvoeren van vooropnames, het monitoren van trillingen...

Laatste nieuws

Raad van State zet streep door Nederlands stikstofbeleid
Onlangs oordeelde de Raad van State dat de overheid de natuur onvoldoende beschermt tegen stikstof. De huidige vergunningsprocedure voor onder meer...

Leverancier in beeld

RecyBem
Vereniging Band en Milieu, RecyBEM B.V. en Stichting Fonds Band en Milieu zijn...

Lees verder